Uw wensen zijn de basis voor mijn advies. 

Om voor u de beste oplossing te vinden is het belangrijk dat al uw vragen worden beantwoord en we uw eisen en wensen goed in kaart brengen. Daarvoor doorlopen we samen een aantal stappen. Zodra u met ons gebeld of gemaild heeft kunnen we daarmee starten.

 


Stap 1 (kosteloos en vrijblijvende afspraak voor een eerste inventarisatie


Na introductie van ons kantoor zullen wij enkele essentiële gegevens van u inventariseren en uw globale wensen bespreken.

 

Op basis van uw gegevens en wensen maken wij voor u:

§  Een overzicht van de diverse hypotheken en andere oplossingen die interessant voor u kunnen zijn.

§  Een indicatieve berekening op basis van de globale gegevens.

§  Een kostenplaatje voor het vervolgtraject.

 

Na deze kosteloze en vrijblijvende inventarisatie is het aan u of u door wilt gaan. 

 


Stap 2 Advies en financiële planning


Wanneer u naar aanleiding van de informatie in stap 1 meer informatie en advies wenst,  zullen wij uw persoonlijke- en financiële situatie verder inventariseren en dieper ingaan op uw wensen en doelstellingen.
 

Op basis van uw keuze(s) zullen wij u per oplossing adviseren over de kosten en  gevolgen op de korte en lange termijn bij lang leven in goede gezondheid. Daarbij staan we ook stil bij alternatieven om uw doelstellingen te bereiken. 


Indien van toepassing verstrekken wij u nadere informatie over de gevolgen van:

  • onverhoopte arbeidsongeschiktheid of werkloosheid als u op dit moment nog werkt;
  • een onverhoopt overlijden van u of eventuele partner met desgewenst een uitleg over de gevolgen voor eventuele kinderen en/of andere erfgenamen;
  • (opnieuw)samenwonen of een huwelijk;
  • schenkingen aan uw kind(eren) of andere verkrijgers;
  • de effecten van een mogelijk toekomstige verhuizing naar een andere koop- of huurwoning. 

Stap 3 Hulp en bemiddeling

 

Op basis van de ontvangen informatie kunt u, volledig vrijblijvend, een keuze maken of u van één van de besproken mogelijkheden gebruik wilt maken.

 

Wanneer u daarvoor kiest zullen wij voor u:

  • De contacten leggen met de diverse aanbieders van het desbetreffende financiële product.
  • Eén of meer offertes aanvragen.
  • Bemiddelen bij de aanvraag.
  • De administratieve afhandeling bewaken en waar nodig verzorgen.

 


 

Ik maak graag een afspraak met u om de voor u beschikbare

mogelijkheden te bespreken.

Deze afspraak is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Download
Onze algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden Geld uit de Stenen
Adobe Acrobat document 151.2 KB
Download
Dienstenwijzer Hypotheken
Dienstenwijzer Geld uit de Stenen, versi
Adobe Acrobat document 142.1 KB
Download
Vergelijkingskaart Hypotheken
Vergelijkingskaart Hypotheek.pdf
Adobe Acrobat document 135.1 KB
Download
Vergelijkingskaart vermogen opbouwen (lijfrentes)
Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen.pdf
Adobe Acrobat document 128.2 KB
Download
Procedure bij onverhoopte klachten
Interne Klachten Procedure (IKP).pdf
Adobe Acrobat document 92.9 KB
Download
Privacy statement
Privacy statement.pdf
Adobe Acrobat document 122.2 KB